Debatt

Forskningsrådet finansierer relevant forskning

Vi kjenner oss ikke igjen i Benedikte Høgbergs virkelighetsbeskrivelse.