Debatt

Fjern abortnemndene!

Ordningen med abortnemnder er krenkende og formyndersk. Det er på høy tid å utvide retten til selvbestemt abort.