Debatt

Rot i koronaforskriftene?

Har staten og kommunene hatt tilstrekkelig fokus på å holde en god struktur i lovverket under koronapandemien?