Debatt

Sirkulær økonomi bør først og fremst handle om virkemidler

Knappe og endelige ressurser er ikke noe nytt. Det er selve kjernen i samfunnsøkonomifaget.