Debatt

Språkpolitikk i revers

Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.