Debatt

Senmodernismen ufarliggjør historien

At vi ikke unner noen en isolert tilværelse, er en erkjennelse pandemiens tid har gitt oss. At vi heller ikke unner arkitekturen å eksistere isolert, bringer denne erkjennelsen kanskje et hakk videre.