Debatt

Kritiske fag er demokratiets kanarifuglar

… og dei som ynskjer å fjerne slike fag, gøymer seg bak ein ferniss av vitskaplege ideal.