Debatt

Det holder ikke å bytte til engelsk navn og ansette tyskere

I debatten om utenlandske forskere er det få som snakker om det transnasjonale potensialet som allerede finnes i det norske samfunnet.