Debatt

– Pandemien er ikke over

Peter A. Jensen, styreformann og CEO i Norvax kommenterer her Forskningsrådets beslutning om å trekke støtten til selskapet.

Norges forskningsråd (NFR) ga dessverre ut informasjon til Morgenbladet som Norvax AS anser som konfidensiell og proprietær for Norvax AS. Utleveringen av nevnte konfidensielle informasjon ble ikke godkjent av Norvax AS. Norvax anser beklageligvis utleveringen av den konfidensielle informasjonen for å være kontraproduktiv for gjensidig tillit med Forskningsrådet og skadelig for Norvax AS i vår svært konkurranseutsatte nasjonale og internasjonale farmasøytiske industri. Videre anser Norvax AS utleveringen av nevnte informasjon fra Forskningsrådet for å være i strid med bestemmelsene for unntak fra innsyn i Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet kapittel 3.

Når det er sagt, er Covid-19-pandemien absolutt ikke over. Ingen er trygge fra den potensielle fremveksten av mer dødelige og smittsomme Sars-cov-2-varianter før alle er trygge. Sars-cov-2-viruset fortsetter å replikere i billioner av tilfeller globalt mens evolusjon og viral mutasjon er et kontinuerlig faktum. Letaliteten (CFR) av Sars-cov-2-infeksjon er for tiden estimert mellom 0,5 prosent og 2 prosent. For mers-koronaviruset er den 35 prosent. CFR for fugleinfluensa kan være over 50 prosent mens den for det kontinuerlig fremvoksende Nipah-viruset er 75–90 prosent. Hva om letaliteten for Sars-cov-infeksjon var 35 prosent? Hva ville de feilinformerte såkalte «anti-vaxxers» rope da? Ville de skrike for å komme først i vaksinekøen? Hvilken forskning og utvikling (FOU) ville Norges forskningsråd da besluttet å støtte? Den globale vitenskapelige konsensus er at den neste pandemien kan dukke opp når som helst fra zoonotiske spillover-hendelser, hvor som helst. Det er klart at investering i forskning og utvikling av teknologi og evne til pandemiberedskap i industriell skala er utrolig viktig i Norge, og for alle.

Johns Hopkins Coronavirus Resource Center melder:

NORGE: Totalt antall tilfeller 251 397; samlede dødsfall: 1049. I VERDEN: Totalt antall tilfeller: 259 380 413; samlede dødstall: 5 173 924.

The Economist anslår for øyeblikket at det ekte dødstallet fra covid-19 er 3,4 ganger så stort som de offisielle tallene – cirka 17, 3 millioner døde.

Pandemien anslås videre til ha kostet mer enn 16 billioner dollar i USA og trolig over 30 billioner i hele verden, noe som forårsaker ekstremt økonomisk overlast for folk overalt. Heldigvis er pandemien blitt forandret i rike land, inkludert Norge, av at trygge, effektive og godkjente mRNA-vaksiner mot covid-19 blitt utviklet i rekordfart. Imidlertid er vaksineulikheten på verdensbasis fortsatt et problem for oss alle. Hva gjør vi med det?

Den nyskapende forskningen og utviklingen av vitenskapen og teknologien om lipide nanopartikler for levering av mRNA-vaksiner er en transformerende og innovativ mulighet som også gir uvanlige håp om industriell forskning og utvikling av mRNA-vaksiner mot sykdom, kreft, smittsomme sykdommer og pandemisk beredskap og forebygging i Norge.

Norvax AS har fremdeles evnene, og er villige, til å levere på prosjektet. Videre har Norvax selvsagt aldri, og ville aldri, med vilje ha gitt villedende informasjon til noen. Norges forskningsråds beslutning er derfor for øyeblikket påklaget av Norvax AS. Tilsynelatende vil resultatet av anken – «godkjent» eller «avslått» – bli offentlig i fremtiden. Alle andre detaljer om Norvax AS Prosjekt 327871 fra etter 30. juni 2021 regnes av Norvax for å en konfidensiell sak i en høyst konkurranseutsatt farmasøytisk industri.

Norvax AS er stolte over å være den første gründerinnovatøren i Norge som fokuserer på industriell investering i forskning og utvikling av LNP-utforming med den første planen for å forskning, utvikling og skalerbar produksjon av mRNA-vaksiner i Norge, med det langsiktige målet å muliggjøre pandemiberedskap og forebygging i Norge – et fruktbart sosialt resultat som utvilsomt kan gagne alle.

Peter A. Jensen, MFA BSc (Hons), CEO og styreformann i Norvax AS.

Teksten er oversatt fra engelsk av Morgenbladet.

Mer fra Debatt