Debatt

Lytte til kapitalen?

Det er et litt for viktig tema til ikke å korrigere det karikerte bildet.