Debatt

Førsund er for generaliserende om adopsjon

Innlandsadopsjon blir automatisk problematisk når biologien gis forrang.