Debatt

Skolevegrerne trenger at skole og foreldre spiller på lag

Det er svært krevende å ha et barn som strever med å gå på skolen. For å hjelpe kreves et godt samarbeid mellom alle involverte aktører.