Debatt

Det er ikke skolen som har skylden for skolevegringen

Men det er der løsningen ligger, skriver Gaute Brochmann og Ole Jacob Madsen.