Debatt

Misforstått om «hemmelig våpen»

Majoritetsnordmenn er i all hovedsak ikke «anti-antirasitiske» aktivister