Debatt

Forbudet mot fleinsopp er dårlig begrunnet

Legemiddelverkets vurdering av spiss fleinsopp som narkotika stammer fra svak saksbehandling på åttitallet.