Debatt

Datasystem truer pasientsikkerheten

Vi spør Helse Sør-Øst: Hva har gått galt i denne saken?