Debatt

Tore Wig unngår å stille det mest interessante spørsmålet

Dagens modell for representativt demokrati er ikke historiens endepunkt.