Debatt

Ettertida vil dømma

Terje Flisen synest å ha vanskeleg for å forstå konsekvensane av at me har innført emokrati, skriv Anne Kalvig.