Debatt

Skjermtid er eit eksistensielt spørsmål

Niamh Ní Bhroin meiner dagens kunnskapsgrunnlag er for svakt for å seie noko bastant om skjermtid. Men stemmer eigentleg det?