Debatt

Oslomet og halshuggingen av en lærer

Mens min analyse av dominerende norsk idéhistorie er empirisk korrekt, håper jeg min tese om Oslomet falsifiseres.