Debatt

Å kritisere Glenn Diesen er ikke å «kansellere» ham

Saken handler ikke bare om akademisk frihet i abstrakt og formell forstand, men også om det konkrete innholdet i Diesens ytringer og sammenhengen USNs navn brukes i.