Debatt

Fakta alene er ikke nok i kamp mot farlig feilinformasjon

Folkehelsearbeid halter uten en klar forståelse av folks fortellinger, verdier og erfaringer.