Debatt

Thomas Hylland Eriksen: Desentraliser forskningen!

Det er langt fra utenkelig at totalkostnadene ved å produsere avviste søknader og få dem vurdert er større enn summene som faktisk brukes på forskning.