Debatt

Kunnskapsmangel i kjøttdebatten

Tanja Kalchenko misforstår både evolusjonen og mine poenger, skriver Eirik Garnås.