Debatt

Agnar Lirhus: Herlig tone, Bernhard Ellefsen

Kan hende Ellefsen burde spørre seg hvilke maktstrukturer han selv er del av?