Debatt

Et unyansert forsvar av en unyansert bok

Jeg kjøper ikke teorien om at nordmenn ser polakker som undermennesker.