Debatt

Svakt forsvar for Lightning Process

Blakers tilsvar til oss viser hennes manglende forståelse av både forskningsmetode og ME.