Debatt

Livsfarlig kreftjournalistikk fra NRK

Seerne får aldri vite hvorfor to kilder har ulike oppfatninger om noe svært viktig.