Debatt

Å ta inn hele naturen

Ida Marie Olsen feilleser Arne Johan Vetlesen, og hennes eget natursyn rommer kun halve naturen.