Debatt

FHIs skilsmisserapporter utelater viktig forskning

Amerikanske funn burde endre konklusjonen deres.