Debatt

Ølnes bommer om bitcoin

Verdifall og kryptokollaps henger sammen med bitcoins idealer om desentralisering.