Debatt

Men hvordan skal vi bruke naturen?

Et nytt begrep om naturlighet må på plass før vi kan diskutere «annenhet».