Debatt

Sluttreplikker: Nedrebø og Jørgensen om Ukraina-krigen