Debatt

Mannsdominansen i filosofi er et problem

Vi må ta innover oss virkeligheten kvinnelige filosofistudenter beskriver.