Debatt

Mer nyansert om algoritmetilsyn

Et slikt tilsyn bør primært ha tung teknisk, ikke juridisk, kompetanse.