Debatt

Ja til kvalitet fremfor kjønn som kriterium i filosofi

Men den lave kvinneandelen på pensum trenger ikke å tyde på at kvinner i stor grad ekskluderes på grunnlag av kjønn i dag.