Debatt

Kunst i kjelleren?

Det er når museumsgjenstandene er magasinert at vi opparbeider oss ny kunnskap som vi deler med alle.