Debatt

Historelaust ordgyteri frå Habermas

Utan at me er villige til å stå opp for våre verdiar, blir me til søvngjengarar.