Debatt

Mazzucato, ein dogmatikar?

Ho har invitert til eit ordskifte om kva verdi er, utan sjølv å konkludere.