Debatt

Rettssikkerheten skal gjelde begge parter

Ofte er to motsatte forklaringer det eneste beviset man har.