Debatt

Åpent brev til Høgskolen i Innlandet og Felles klagenemnd

Ingen er tjent med at studenter straffes for handlinger som andre studenter så vel som vitenskapelig ansatte rutinemessig utfører.