Debatt

Nokon må òg seie frå om at Batman er fascist.

Underhaldningsfilmens tradisjonelle form er ein konservativ struktur som fordrar ei svart-kvit forståing av den politiske verkelegheita.