Debatt

Feilslått kritikk av DKS-utredningen

Å levere et hvilket som helst kunstnerisk produkt er ikke ensbetydende med tilgang til kunsten.