Debatt

I medisinen har kjønnsbegrepet alltid vært i bevegelse

Den store endringen som har funnet sted de siste 150 år, er at kropper og identiteter som bryter med en binær kjønnsnorm, tidligere ble kategorisert som avvik, men nå anerkjennes som del av menneskelig mangfold.