Debatt

Transpersoners rettigheter: Uklare, følelsesladde fortellinger

Domstolene bør vurdere hva samfunnet skal tåle av krenkelser av transpersoners menneskeverd.