Debatt

Chat GPT egner seg dårlig til eksamenssensuren

Å spare tid må ikke gå på bekostning av den akademiske redeligheten.