Debatt

Norskkrav i akademia: Forskningskvalitet er viktigere enn folkeskikk

Hvorfor skal vi lytte til folk som har en interesse av å tegne et falskt bilde av situasjonen i norsk akademia?