Debatt

Sintef: Forskning om påvirkning på naturmangfold er ikke meningsløs

Påstanden om at vi har trukket flere av konklusjonene basert på mangelfull statistikk kjenner vi oss ikke igjen i.