Debatt

Fagidioti og framandgjering

Hovudpoenget i Rahel Jaeggis framandgjeringsomgrep kjem ikkje heilt godt fram, verken hos Hverven eller i forlaget si innleiing til den norske omsetjinga av Jaeggis bok.