Debatt

Den norske modellen er godt egnet til å formidle kunstneriske prosesser

I stedet for å dyrke et splittende narrativ ønsker vi å peke på mulighetene kunstnerisk utviklingsarbeid gir oss som institusjon.